ježíš

5 největších konspirací o Ježíši

Ježíš je ten nejpopulárnější člověk na světě a vše co o něm víme, víme z evangelií Matouše, Jana, Lukáše a Marka. Ti jej popisují jako božího syna, mučedníka a spasitele, který se obětoval pro lidstvo. Jenomže ne všichni jsou o tom přesvědčeni.

JEŽÍŠ MĚL ŽENU A DĚTI

To je snad ta nejznámější teorie na světě. Do podvědomí lidí se dostala hlavně díky knize Dana Browna Šifra mistra Leonarda. Kdyby se ukázalo, že je to pravda, totálně by to otřáslo základními církevními dogmaty. Jenomže to nemusí být zase takový nesmysl. Bibli nechal sepsat . Bylo již učiněno několik nálezů ztracených evangelií. Např. Petra, Máří Magdalény a dokonce Jidáše. V roce 2012 vyl nalezen útržek starověkého papyru psaný v koptštině. Text z roku 150 označuje Máří Magdalénu za Ježíšovu ženu a učednici. Není teda úplně vyloučeno, že se jedná o lež.

JEŽÍŠ BYL VE SKUTEČNOSTI ČARODĚJ

Víme, že dokázal proměnit vodu ve víno nebo uzdravovat nemocné. Tyto schopnosti měl díky boží moci. Někteří okultisté si však myslí, že nešlo o žádné zázraky, ale o kouzla. Ježíš by podle nic měl být jedním z moudrých lidí, kteří ovládají tyto nauky. Některé archeologické nálezy ukazují, že podobný názor měli lidé už ve 2. století našeho letopočtu. Našli totiž misku na místě starověkého přístavu Alexandrie, na které je vyryt nápis přeložen jako „Kristus kouzelník”.

JEŽÍŠ BYL REBEL A REVOLUCIONÁŘ

Nikdo nepopírá existenci samotného Ježíše, ale nejstarší evangelium, ve kterém se o něm můžeme něco dovědět, vzniklo až 40 let po jeho smrti. O Ježíši jako o božím poslovi se pak můžeme dočíst v písmě svatém, které nechal sepsat Konstantin až 300 let po jeho smrti. Vše co o něm tedy víme je vlastně z vyprávění. Spousta věcí může být domyšlená nebo zveličená. Proto vyvstává otázka, kým Ježíš skutečně byl? Mnozí si myslí, že bojoval proti římské nadvládě v tehdejším Judsku. Mohl vést silnou skupinu rebelů a vzbouřenců požadujících svobodu pro svůj národ. Podlé této teorie byl Ježíš skutečně ukřižován, nicméně šlo o trest pro nebezpečného revolucionáře. Také by to vysvětlovalo, co Ježíš dělat celých 18 let, které nejsou zaznamenány v Novém zákoně.

JEŽÍŠ BYL KŘÍŽENCEM ČLOVĚKA A MIMOZEMŠŤANA

Tato teorie se snaží vysvětlit jeho nadpřirozené schopnosti. Podle nich neposkvrněné početí Marie, bylo umělé oplodnění, které dnes není ničím neobvyklým, kdy vznikl hybrid mezi mimozemskou a lidskou rasou. Ježíšovy schopnosti a zázraky jsou vlastně dílem mimozemské technologie a znalostí, které tehdejší člověk nebyl schopen pochopit. Dále to vysvětluje již zmíněných 18 let (od 12 do 30) nevědomostí o Ježíšově životě. Kdyby jste se s dnešními znalostmi a schopnostmi objevili v dávných dobách, také by vás považovali za zázračnou bytost.

JEŽÍŠ BYL BUDDHISTICKÝ MNICH

Další teorie opírající se o jeho chybějící léta. Podle ní měl odcestovat do Indie, kde se učil buddhismu. Tam získal znalosti,, které přenesl i do svého náboženství, např. nesmrtelnost duše. A proč zrovna do Indie? Oni tři králové, kteří Ježíše při jeho narození navštívili, byli buddhističtí mniši, kteří se v té době vydali hledat nového dalajlámu. Ježíš pak díky svým znalostem přežil smrt na kříži a uprchl před Římany do Kašmíru, kde měl být v 19. století objeven jeho domnělý hrob.

A co si o Ježíši myslíte vy?

Místo pro tvůj názor

Autor příspěvku: KateLynn

Miluji náš překrásný jazyk, miluji knihy a miluji rozmanitost světa. Pokud zrovna nepíšu, nečtu nebo nesháním informace napříč celým internetem, o všem co mě zrovna napadne, cestuji, vařím a maluji. Ale nečekejte žádnou exotiku. Ráda jezdím po naších krajích a objevuji krásy Polska. Zkouším neznáme recepty amerických indiánů a maluji technikami, se kterými bych na umělecké škole nejspíš neprošla. Pokud by jste i vy chtěli publikovat a vydělávat na svých článcích zaregistrujte se přes odkaz níže. Vše je zcela zdarma. https://www.copywriting.cz/copywriting/copywriteri/8344?a=22418

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *