středověk část 2

STŘEDOVĚK – 6 absurdních mýtů. Věříte jim i vy?….ČÁST 2.

Přináším další část článku STŘEDOVĚK – 6 absurdních mýtů. Věříte jim i vy?

středověk, mýty

Středověký život si představujeme jako velice těžký, brutální, nemocný a hlavě krátký. Lidé vesměs trpěli hlady, žili ve špatných životních podmínkách, pořád jen pracovali a když nepracovali, tak se jen báli o svůj život, ať už kvůli brutálním nájezdům různých kmenů nebo kvůli náboženským i politickým válkám. Člověk, který se dožil 50 let byl už starý kmet.

Jaká byla ve středověku realita?

Středověk rolníci

Statistiky nám ukazují, že průměrný věk ve středověku byl opravdu kolem 35 let. Má to ale jedno velké ALE. Do statistiky je totiž zahrnuta i úmrtnost novorozeňat a dětí, která byla poměrně vysoká. Nejvyšších čísel dosahovalo období hned po porodu až po první týdny života. Tehdy neexistovaly vakcíny nebo odborná lékařská péče a lidé se s touto skutečností museli smířit. V českých zemích úmrtnost dětí ještě v letech 1810 – 1814 dosahovala 28%.

Pokud se podíváme na muže zemědělce, který se ve středověku dožil 20 let a překonal kritické dětství, nebylo výjimkou, když se dožil 70 let, pokud nezemřel násilnou smrtí. Je pravou, že práce středověkého rolníka, byla náročná, ale ve skutečnosti není pravdou, že by dřeli do úmoru kostí. Běžná pracovní doba byla kolem 8 hodin s dlouhými přestávkami a odpočinkem. Měli mnohem více volna, než dnešní pracující. Bylo daleko víc svátků a tradici volné neděle známe dodnes. Navíc, tenkrát se dalo pohodlně přežít i s mnohem menšími finančními prostředky. Britští historikové vypočítali, že průměrný Angličan si v pozdním středověku vydělal asi 1000 liber ročně. To je mnohem víc, než průměr příjmu lidí dnešního třetího světa, kde nevydělají ani třetinu této částky.

STŘEDOVĚK, MÝTY

Hodnoty jako čest a galantnost pro rytíře měly obrovskou váhu. Účastnili se všech válek, aby získali slávu a vždy bojovali pro dobrou věc. Jejich činy jim vynesly šlechtické tituly a ochraňovali slabé a ženy.

Opravdu si rytíři středověku zaslouží takovéto uznání?

Rytíř je pro dnešního člověka synonymem cti, odvahy a spravedlnosti. Někteří zajisté ano. Neházejme všechny do jednoho pytle. Smutnou realitou ovšem zůstává fakt, že se ve středověku neválčilo od rána do večera 7 dní v týdnu a když zrovna udatní rytíři neměli do čeho „píchnout“, hledali si jinou zábavu. Jako profesionální válečníci nic jiného neuměli, takže se živili a bavili tím, že v době míru a klidu, vykořisťovali menší vesnice i městské obyvatelstvo. Během křížových výprav pak masakrovali nevinné obyvatelstvo, účastnili se židovských pogromů, rabovali a znásilňovali a všude kde byli vyvolávali strach a paniku.středověk rýtíři

Pokusem o zkrocení těchto válečníků, byl rytířský kodex ze 13. století. Díky kterému máme jakousi zažitou představu o rytířích. Rytíři v něm mimo jiné byli povzbuzování, aby chránili slabé, jenomže za slabé se ve středověku považovaly pouze šlechtičny a děti, nikoli rolníci a měšťané. Neexistoval vojenský soud, který by odsoudil jejich ohavné činy, takže se z toho stal nepříjemný fakt. Nakonec přece nebyli jediní, během válek bylo vykořisťování a rabování nepříjemným vedlejším efektem a vesničané s tím mnoho nezmohli.Středověk mýtus

Díky Galileovi a jeho zkušenosti s ortodoxní církvi, máme vžitou představu o tom, že církev absolutně nepodporovala jakékoli vědecké výzkumy ohledně témat, která byla v rozporu s biblí a jejím učením, a byla proti těmto výstupům vyloženě agresivní.

Podle ankety v 90. letech prováděné Evropským parlamentem mezi studenty vyplynulo, že si 30% z nich myslí, že Galileo byl upálen na hranici a ten zbytek, že byl ukrutně mučen.

Opravdu byla středověká církev tak krutá?

Často je velice opomíjen fakt, že to sama církev zakládala univerzity, kde se vyučovalo právo, medicína nebo filozofie a aktivně podporovala astrologii jako vědu. Není nikde dochováno, že by veřejně potvrdila plochost země. A právě díky církvi vděčíme za tolik dochovaných středověkých spisů, protože mniši v klášterech po celé Evropě, byli nejvíce vzdělanými lidmi. Překlady spisů řeckých filosofů Aristotela nebo Platona na sklonku středověku umožnili nástup renesance. Rovněž medicína, díky zmíněným univerzitám, udělala obrovský posun vpřed. Církev i tolerovala pitvání mrtvých těl a už ve 14. století se při amputacích používala desinfekce. středověk mnich

V Galileově případě se výrok „A přece se točí“ zpopularizoval v dramatu Galileo Galilei od Bertolda Brechta, který čerpal informace z vymyšleného novinářského článku z 18. století, který sepsal italský novinář Giuseppe Baretti v Londýně na zakázku zednářských lóží. Galileo ve skutečnosti nikdy nebyl mučen a ve vězení nestrávil jediný den. Celý jeho problém vznikl tím, že veřejně hlásal, dnes již známý fakt, že se Země točí kolem slunce, nikoli slunce a vesmír kolem Země. Jeho odpůrci nebyli z církve, ale z věděckých řad. Jeho teorie popírala vliv měsíce na příliv a odliv, existenci komet nebo Jupiterových měsíců a mimo to, častoval své vědecké oponenty nadávkami „osel“ nebo „imbecil“.

Tím vším si získal spoustu nepřátel, kteří jej obvinili z urážky Písma svatého a kvůli opakovaným potyčkám mezi zastánci obou názoru svaté officium zakázalo publikovat knihy s heliocentrickým názorem. Mimo to Galileovi dovolili publikovat jeho již připravenou knihu Dialogy o dvou nejdůležitějších principech světa, pod podmínkou, že se bude jednat pouze o hypotézu, nikoli o jednoznačný fakt. Galileo slib nedodržel. V knize vystupuje jistý primitivní Simplicio (blbec), který zastává názor geocentrismu. Galileo mu dokonce do úst vkládá výroky papeže Urbana III., který byl Galileovým příznivcem. Středověk, Galileo galilei

To vše vedlo k tomu, že si jej římská inkvizice předvolala. Bydlel na náklady svatého stolce, dostal osobního sluhu a měl krásný výhled do vatikánských zahrad. Odsoudili jej k opravdu nehorázně krutému trestu. Musel se tři roky modlit jednou týdně sedm kajícných žalmů. Pak jej ubytovali v překrásně vile v Římě, kde se mohl věnovat svému vědeckému bádání. Tam sepsal své nejznámější dílo Dialogy o matematických důkazech a zemřel r. 1642. Předtím dostal ještě papežovo požehnání. Tuto skutečnost dokumentuje v knize Černé stránky dějiny církve Vittorio Messori.

 

 

 

 

 

Zdroj Svět na dlani, http://immaculata.minorite.cz/10-cirkev-a-veda-pripad-galileo/

 

Místo pro tvůj názor

Autor příspěvku: KateLynn

Miluji náš překrásný jazyk, miluji knihy a miluji rozmanitost světa. Pokud zrovna nepíšu, nečtu nebo nesháním informace napříč celým internetem, o všem co mě zrovna napadne, cestuji, vařím a maluji. Ale nečekejte žádnou exotiku. Ráda jezdím po naších krajích a objevuji krásy Polska. Zkouším neznáme recepty amerických indiánů a maluji technikami, se kterými bych na umělecké škole nejspíš neprošla. Pokud by jste i vy chtěli publikovat a vydělávat na svých článcích zaregistrujte se přes odkaz níže. Vše je zcela zdarma. https://www.copywriting.cz/copywriting/copywriteri/8344?a=22418

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *